sim only vodafone

Telefoon Abonnement Aanbiedingen Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste abonnement afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Wat is Sim Only?

Als je een contract in combinatiemet een smartphone hebt gekocht zijn de mobieleproviders na één twaalfmaanden verplicht om gratis de simlock eraf te halen. Binnen het eerstekalenderjaar kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Tevens als jeop een later moment je mobiele telefoon wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije telefoon te hebben,simlockvrije smartphones verkopen namelijk een stuk beter!

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je mobieletelefoon nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel van betekenisdat je dit aangeeft bij het invullen van je gegevens. Als je het nietdoorgeeft, is de kans groot dat nummerbehoud later niet meer eenoptie is.Ook voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

Hints enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementkan betaalbaar zijn! ongetwijfeld niet als je al in het bezit bent van eenmooie smartphone . Vooreen ieder die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement zonder mobieltje en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwemobiele telefoon te kopen is er dezogeheten “SimOnly”. Een abonnement zondermobiele telefoon is een contract voortelefonie waarbij je uitsluitend een simkaartgebruikt en dus zelf een telefoonhebt. Het grote voordeelhiervan is dat de vaste lasten die je per maand betaalteen stuk lager zullen zijndan bij zonder een Sim Onlyabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelnormaal dat je een internet en mobielbellen abonnement aangaat voor €13 tot €23 per maand, terwijl de meeste toestellen met een abonnement passtarten bij €26. Je bespaart al gauw veel geld op de kosten van je abonnement zonder smartphone. zonder simlock|simlock vrije Samsung smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobieltje oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk Sim Only abonnement voor jou het beste is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 2 maanden. Dat is normaal gesproken genoeg om een een idee te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter ook providers die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een contract zonder smartphone van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Op welk moment kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenper maand of een ieder jaarcontract heeft. Bij SimOnly providers kunnen abonnees vaak maandelijks overstappen. Decontractduur is vrijwel altijd 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen twee maanden voor het einde van hethuidige overeenkomst de overstap naar een anderetelecomprovider regelen. Het nieuwecontract gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het vinden van een nieuwabonnement, maakt de telecomproviderkosten. De meeste aanbieders brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleaanbieders verrekenen die onkosten met de eerstemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigentelecomprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met in de regeltevens nieuwe lage tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jeallicht wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enbijgevolg kun je bij alleaanbieders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummertoch naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigeaanbieder. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly abonnement uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ contract volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige telecomprovider of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat vinden, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlycontract dat je hebt geselecteerd.

Vervolgens zal je Sim Only abonnement ingaan op het moment dat je ‘oude’abonnement afloopt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste aanbieders kun je bovenstaandeook regelen door in te loggen op de pagina van je huidigeprovider. Wel zoduidelijk.

Overstappen naar een SimOnly contract bij je huidigetelecomaanbieder levert zeker pluspuntenop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je ook korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwegeldigsheidsduur van het contract.

Hoe kan een Sim Only internet contract verlengd worden?

Bij het verlengen van je smartphonecontract kun je kiezen om je Sim Only contract met 1 kalenderjaar of met twee twaalf maanden te verlengen. Niet alle providers bieden je zelfs de mogelijkheid aan om maandelijks te verlengen. De mogelijkheid tussen deze 3 mogelijkheden is persoonsgebonden. Het hangt allemaal af van de persoonlijke situatie en de persoonlijke wensen. In de regel geldt dat op welk moment je een Sim Only contract voor langere tijd aangaat je goedkoper uit bent dan op welk moment je kiest voor verlenging van 1 kalenderjaar of maandelijks. Het grote gewin bij het verlengen met 1 twaalf maanden is dat je over 12 maand kunt kijken of het telefooncontract nog past bij je wensen en mocht je apparaat niet meer naar behoren werken dan kun je het abonnement tevens verlengen met een nieuw smartphone.

Scroll naar boven