sim only abonnement

Telefoon Sim Only

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Belsimpel helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistemogelijkheid. Bij Beleasy vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als Vodafone en Youfone.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only vergelijken?

Op het moment dat u nog tevreden bent over uwhuidige mobieltje kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only contractaf te sluiten. Bij ons kunt u snel Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk van betekenis Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk contract gegevens over:

  • Wat deabonnementsprijs per maandis.
  • Wat de totale korting op uwabonnement is.
  • Wat de totale abonnementsprijselke maand is.
  • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enkosten voor nummerbehoud zijn.
  • Wat de kosten is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste optieis. Maakt u onder meer veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? allichtkunt u het tevens allemaal kiezen, dat is compleetaan u. Bij het Sim Onlyabonnement vergelijken is het van invloed dat u met enkele dingen rekening houdt:

  • Hoeveel belminuten u elkemaand nodig heeft.
  • Hoeveel sms-berichten u maandelijks nog verstuurt.
  • Hoeveel MB aan internet via de smartphone u maandelijksverbruikt.

Op het moment u uw mobieltje gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er immer wel eentje die bij upast.

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde zonder kosten simkaartstaat. Er zijn simkaarten in drie verschillendesoorten: je hebt eensimpelesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is desimpelesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobieltjes die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieletelefoons hebben meestal een micro simkaart nodig. Degangbaresimkaart wordt continu minder gebruikt in smartphones.

Als je een Sim Onlyabonnement bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je altijd dejuiste simkaart hebt voor jouw mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als detelecomaanbieder van jekeus geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling deoptie voor een bepaald soortsimkaart.

De pluspunten van Sim Only

Door het hebben vaneen Sim Only abonnement, verlaag je de vaste lasten. De meeste klanten betalennorrmaal gesproken meer voor desmartphone bij hunbelcontract, dan voor hundaadwerkelijke verbruik. Hoeveel erte geld besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije Samsung smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de provider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van het mobieltje afhalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt gebruikt. Zat je steeds buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe abonnement een grotere databundel te bestellen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de batterij wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel Sim Only providers bieden trouwens de mogelijkheid om gedurende je abonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook aanbieders die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een abonnement zonder mobiele telefoon van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik te veel dataverkeer gebruik?

meestalkan een Sim Only providers2 maatregelen nemen: of het terugschroeven van de snelheden, of dekoper laten bijbetalen. Hoe de maatregelgehanteerd wordt, verschilt per SimOnly aanbieders. Dat staat in de polisvoorwaarden van het SimOnly abonnement.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de providerkosten. De meeste providers brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleproviders verrekenen die onkosten met de 1stemaand, andere mensen laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverschillende aanbieders metelke maand opzegbare abonnementen. Naast de lagemaandlasten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigeprovider. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly abonnement uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ abonnement volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige aanbieder of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat aan gaan, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlycontract dat je hebt geselecteerd.

Vervolgens zal je Sim Only abonnement ingaan op het moment dat je ‘oude’contract eindigt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste aanbieders kun je bovenstaandeook regelen door in te loggen op de pagina van je huidigeaanbieder. Wel zogemakkelijk.

Overstappen naar een SimOnly contract bij je huidigetelecomprovider levert zeker pre’sop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je ook korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwegeldigheid van het contract.

Geld overhouden door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je uitsparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomprovider zal alefficiënt enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphonecontract hangt af van je telecomaanbieder. Enkele providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je toestel contract kanook nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer op welk moment jecontract afloopt bij jetelecomprovider en sluitonmiddellijk een goedkoper Sim Only contract af. De verlenging van jesmartphoneabonnement gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven