t mobile sim only

Telefoonabonnement Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope contract afsluiten. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Wat is Sim Only?

Als je een abonnement in combinatiemet een toestel hebt gekocht zijn de mobieleaanbieders na 1 jaar vereist om kosteloos de simlock eraf te halen. Binnen het 1stetwaalf maanden kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Tevens als jeop een later moment je mobiele telefoon wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije smartphone te hebben,simlockvrije telefoons verkopen namelijk een stuk beter!

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde zonder extra kosten simkaartstaat. Er zijn simkaarten in drie verscheidenesoorten: je hebt eeneenvoudigesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is dealledaagsesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobieltjes die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieltjes hebben vaak een micro simkaart nodig. Dedoorsneesimkaart wordt steeds minder gebruikt in mobieltjes.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste providerseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je te allen tijde dejuiste simkaart hebt voor je mobieltje ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deaanbieder van jekeuzemogelijkheid geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij je bestelling deoptie voor een bepaald soortsimkaart.

Tips enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementhoeft niet duur te zijn! En tevens zeker als je al in het bezit bent van eenperfecte telefoon. Voordiegene die kunnen overstappen naar eennieuw telefonieabonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuweluxesmartphone te halen is er dezogeheten “SimOnly”. Een internet en mobielbellen abonnement is een telecomcontract waarbij je alleen een simkaartbestelt en dus zelf een luxe telefoonhebt. Het grote voordeelhiervan is dat de vaste lasten die je regelmatig betaalteen stuk minder veel zullen wordendan bij een abonnement metsmartphone . Zo is het bij een Sim Only heelnormaal dat je een internet en mobielbellen abonnement ondertekent voor €11 tot €21 per maand, terwijl de meeste abonnementen met eensmartphone pasbeginnen bij achtentwintig euro. Je bespaart al gauw een hoop geld op de onkosten van je telefonieabonnement. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de mobieltje verwijderen. In de praktijk betekent dat meestal dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement voor jou het beste is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is over het algemeen voldoende om een inzicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een andereaanbieder?

Overstappers kunnen vaak gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuwetelecomaanbieder onderhandelt dan met deoude telecomaanbieder over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweprovider de overstap regelen. Denieuwe aanbieder moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere telecomprovider op te latenzeggen.

Wat voor smartphoneabonnement sluit jij af?

Veel mobieltje gebruikerskomen vaak voor een dilemma te staanals ze hun contract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt meestal van meer dan één factorenaf. Denk onder meer aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en dekosten voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken tevens op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope telefoonabonnementengedekt om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de keuzemogelijkheid van deaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het duur van hetcontract en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomaanbieder isdat heel flexibel, maar tenslotte kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoorafgaand je eenoptie maakt.

Abonnement met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met mobieltje erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenvaak voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder kosten smartphone krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen telkens zuiniger met hun mobieltje om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuze voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverschillende aanbieders metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Voor wie is Sim Only geschikt?

Sim Only aanbiedingenzijn geschikt voor een ieder die goedkoper wil bellenen nog een prima apparaat heeft, of het geen probleem vind om los eentoestel aan te schaffen. gewoonlijk is het voordeliger om eenlosse smartphone aan te schaffeni.c.m. een Sim Only abonnement, dandat je een ‘gratis’ toestel metabonnement bestelt. Of je nu behoefte hebt aan onbeperkt bellenen internet, of slechts af en toe je smartphone gebruikt, eris voor een ieder een passend abonnement te vinden. Op hetmoment zien wij verder tevens datvoornamelijk de goedkope Sim Onlyabonnementen een populair alternatief voor zijn voor prepaid simkaartgebruikers.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobieltje plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige aanbiederzul je tevens nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobieltje abonnement.Het verlengen van je mobiele telefooncontract bij je huidigeaanbieder betekent nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde telecomaanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefooncontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven