zakelijk sim only

Telefoonabonnement Vergelijken Sim Only

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belin enkele stappenen simpel helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistekeus. Bij Beleenvoudig vind je de beste Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als T-Mobile en Youfone.Het maakt niet uit of je het voordeligste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken

Telkens meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobiele telefoonaanschaffen en daar een SimOnly contract bij aanschaffen, of datklanten eerst voor een abonnement mettelefoon kiezen en na de duur van hetcontract overstappen op SimOnly omdat zij hun toestel nog goed genoeg vinden.

Maar dan zijn we er nog niet. Er zijn namelijk meer dan 10diverse SimOnly providers. Nu kun jedie een voor een langsgaan en alle prijzen vergelijken, maardat kost erg veel tijd. Onze site neemt dat werk uit handen en laatje in een simpel overzicht onmiddellijk zien welk contract het voordeligst is voorjou.

Stel zelf uw abonnement samen, dekeuze is volledig aan u.

 • Sim Onlyalleen bellen
 • Sim Onlybellen en sms’en
 • Sim Onlybellen, sms’en en internet

  De diverse simkaarten

  Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde zonder kosten simkaartstaat. Er zijn simkaarten in drie verschillendesoorten: je hebt eengebruikelijkesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is dealgemenesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobiele telefoons die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieltjes hebben meestal een micro simkaart nodig. Destandaardsimkaart wordt steeds minder gebruikt in smartphones.

  Als je een Sim Onlyabonnement bestelt, krijg je bij de meeste providerseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je te allen tijde dejuiste simkaart hebt voor jouw mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deprovider van jouwkeus geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij je bestelling deoptie voor een bepaald soortsimkaart.

  Onbeperkt bellen zonder vast contract

  Wil je onbeperkt kunnen bellen en niet vastzitten aan een langdurig contract? Kies dan voor een elke maand opzegbaar Sim Only contract met onbeperkt bellen. Dan kun je limieloos bellen voor een vast bedrag maandelijks en heb je alle vrijheid om zonder extra kosten te switchen als je een betere aanbieding tegenkomt. aldus kun je immer profiteren van de betere tijdelijke acties en aanbiedingen. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de telecomprovider waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de telefoon afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aankopen.

  Kies het juiste Sim Only abonnement

  Om te bepalen welk telefonie abonnement voor jou het betere is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is meestal voldoende om een zicht te krijgen in je verbruik.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook providers die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

  Wat gebeurt er als ik buiten de bundel bel?

  niet alleSim Only aanbieders biedenbellen, sms’en en internetten als bundel aan. Wie buiten de bundel belt, sms’tof internet, moet over het algemeen bijbetalen.Extra kennis over tarieven, is in de regel te vinden op de website van deaanbieders.

  Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

  Veel mobiele telefoon gebruikerskomen in de regel voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De optie hangt overhet algemeen van meer dan 1 factorenaf. Denk onder meer aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en depremie voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost in de regel veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met smartphoneen een Sim Only abonnement.

  Sim Only abonnement

  Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige smartphoneabonnementenaangeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de keuzemogelijkheid van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only aanbieder isdat heel flexibel, maar uiteindelijk kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftalvorens je eenoptie maakt.

  Abonnement met een mobiele telefoon

  Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een voorniks smartphone krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen steeds zuiniger met hun mobieltje om, dus is demogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de keus voorhet volgende smartphoneabonnement.

  Waarom een Sim Only abonnement?

  Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverscheidene providers metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

  Wat is een SIM-only abonnement?

  Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

  Bij een SIM-only abonnement ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de provider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

  Een SIM-only contract is een primakeuze wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

  Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetinteressant om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse mobiel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alsabonnement worden geleverd. Dit is ooknuttig als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

  Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Normaal gesproken is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) gratissimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

  Pluspunten Sim Only internet

  Een Sim Onlyabonnement boven een smartphone plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je mobiele telefoonkosten. Bij je huidige telecomproviderzul je ook nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobieltje abonnement.Het verlengen van je mobiele telefooncontract bij je huidigetelecomaanbieder betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde aanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphonecontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven