sim only vodafone

Vergelijk Sim Only 4G

Vind u het lastig kiezen?Wij helpen u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest goedkope abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere aanbieders enverstandige service.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Only krijgt u een nieuwe simkaart die u in uw eigen, vertrouwdetoestel kunt plaatsen. Op deze manier kunt u nog enkele jaar gebruikmaken van uw telefoon. Vergelijk Sim Only abonnementen en kom er efficiënt achter wat het betereabonnement voor u is. U kiest simpelweg eentelecomaanbieder, stelt uwabonnement samen en meldt u aan voor een Sim Only abonnement. Vergelijk SimOnly en zie welk contract hetbetere bij u past. Dezesite regelt de rest voor u.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieltje ?

Er bestaan diverse formatenSIM-kaarten. De eerste mobieltjes haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard (85 x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de ordinaireSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwetypen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander type simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle drieordinaireformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidige telecomprovider. Wat gebeurt er nu?

Hierna zal jeSim Only contractingaan op het moment dat je ‘oude’ contracteindigt met een maximum van 30 dagen na afloop van dit ‘oude’abonnement. Dat is onder meer afhankelijk van hetmoment waarop je doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jougeselecteerde Sim Only abonnement.

De nadelen van Sim Only

Een een optievervelend iets van een telecomabonnement is dat je alsconsument zelf over eentelefoontoestel moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije algemene mobiele telefoon } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de provider waarbij de mobieltje oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk internet en mobiel bellen abonnement voor jou het beste is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 2 maanden. Dat is denken wij voldoende om een inzicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wanneer kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenper maand of een elk jaarcontract heeft. Bij SimOnly providers kunnen abonnees in de regel per maand overstappen. Decontractduur is in deregel 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen twee maanden voor het einde van hethuidige overeenkomst de overstap naar een anderetelecomaanbieder regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaakook nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jeallicht wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enbijgevolg kun je bij alleproviders kosteloos gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerper slot van rekening naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigeprovider. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly contract uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ contract volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige aanbieder of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat aan gaan, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlyabonnement dat je hebt geselecteerd.

Dan zal je Sim Only contract ingaan op het moment dat je ‘oude’contract eindigt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste aanbieders kun je bovenstaandeook regelen door in te loggen op de pagina van je huidigeaanbieder. Wel zosimpel.

Overstappen naar een SimOnly abonnement bij je huidigetelecomprovider levert zeker pre’sop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je tevens korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwegeldigheid van het contract.

Overstappen naar een nieuwetelecomprovider

Al je een Sim Onlycontract afsluit bij eenaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meest goedkope Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly provider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereaanbieder over te stappen.Ook als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlyaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweaanbieder zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverwerven. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop deverkrijgen simkart in je simlock vrije mobieltje en je kunt linearecta gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven