sim only vergelijken

Vergelijk Sim Only Abonnementen

Vind u het lastig kiezen?Wij helpen u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u degoedkoopste abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf detelecomprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij devoordeligste providers enslimme service.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, vaak aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een contract zonder een nieuwe smartphone.

Stap jeover naar een Sim Onlyabonnement dan is het van betekenis dat je de beschikkinghebt over een simlockvrije mobiele telefoon. Vrijwel altijd is dat het geval. Is dat niet zo,dan kan het apparaat (als je het langer dan een 12maanden in je bezit hebt) zonderkosten simlockvrij worden gemaakt door de partijwaar je het apparaat gekocht hebt.

De verscheidene Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een nihil bedrag een Sim Only aankopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter tevens voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een abonnement met smartphone, is hetin de regel lastig in te schatten welk abonnementje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je jouw contract permaand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je contracteen mogelijkheid is bij jetelecomaanbieder. Je kan dan het slimstemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.een mobile device zonder simlock|simlock vrije doorsnee mobieltje } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de provider waarbij de telefoon oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van het smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt gebruikt. Zat je steeds buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe internet en mobiel bellen abonnement een grotere databundel te kopen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de bundel wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel telecom bedrijven bieden trouwens de kans om tijdens je contract voor telefonie omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan aanbieders die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en eenvoudig bieden al de optie tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt tevens naast ongelimiteerd bellen ensms’en ook ongelimiteerd internetten aan.

Waarom betaal ik de eerste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de telecomproviderkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeproviders verrekenen die onkosten met de 1stemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met meestalook nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jezeker wel je bestaande 06-nummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enbijgevolg kun je bij alleaanbieders zonder extrakosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieltjewaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse smartphone aan te schaffen, dan is hetinteressant om een los SIM-only abonnementaf te sluiten. Let er wel op dat je een abonnement neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste aanbieders bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(hoeveelheiddata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij gauw een nieuwe smartphone wordtgeleverd. Bijvoorbeeld Vodafone en Tele2.

En er zijn providers die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Onderandere Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn normaal gesproken laag.

Aanschaf van een SIM-only abonnement heeft eenaantal voordelen ten opzichte van deaanschaf van een abonnement inclusief mobieltje.

  • Je kunt aanzienlijkgeld besparen op de kosten.
  • Kies voor een korte looptijd, dankun je simpel overstappen als eenandere partij een voordeliger abonnement aanbiedt.

    Besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

    Wil je besparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je smartphone contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigeprovider zal alsnel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphoneabonnement is afhankelijk van je aanbieder. Sommige providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je toestel abonnement kanook nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer op welk moment jecontract eindigt bij jeaanbieder en sluitterstond een voordelig Sim Only abonnement af. De verlenging van jesmartphoneabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven