zakelijk sim only

Vergelijk Sim Only Abonnementen

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest voordelige abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij degoedkopere aanbieders engoede service.

Wat is Sim Only?

Als je een contract in combinatiemet een toestel hebt gekocht zijn de mobieleaanbieders na één kalenderjaar vereist om zonderkosten de simlock eraf te halen. Binnen het eerste12 maanden kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Tevens als jeop een later moment je mobiele telefoon wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije toestel te hebben,simlockvrije telefoons verkopen namelijk een stuk beter!

Sim Only verlengen

Omdat het om een Sim Onlymet nummerbehoud gaat, blijf je gebruikmaken van dezelfde simkaart. Ditbetekent dus tevens dat je jouw eigen telefoonnummerbehoudt. Op het moment dat je een SimOnly contract hebt en je deze niet verlengt of opzegt, danloopt het abonnement stilzwijgend door. In enkele gevallen verlies je dan ook de maandelijksekorting die, meestal, alleen voor de eerste contractduurgeldt.

De vijfpre’s van een Sim Only abonnement

Een Sim Only contractis aanzienlijk voordeliger dan een soortgelijk abonnementmet smartphone. Bij een contract met een nieuwetoestel ontvang je vaak kortingen op de nieuwe smartphone, en maar weinig korting ophet abonnement. Bovendien moet de provider het toesteltevens terugverdienen. Je kunt daarom over het algemeen kiezen uit een eenmalige bijdrage of een maandelijkse mobieltje bijdrage,hierdoor valt het abonnement immer duurderuit. Omdat er bij een Sim Only contractgeen nieuw apparaat zit, krijg je van de providereen extra korting op de maandelijkse kosten, hierdoor zijn de maandlastenaanzienlijk lager. De korting loopt soms op tot de helft van het normale tariefbij hetzelfde abonnement in combinatie met een mobiele telefoon. Je huidige apparaatmoet wel simlockvrij zijn. Simlockvrij houdt in dat je mobieletelefoon simkaarten van alle providers accepteert.

 1. Lage abonnementskosten: Sim Only abonnementen van goedkope providers kunnentot 80% goedkoper uitvallen dan eentelefooncontract met smartphone. Dat scheelt nogal.
 2. Per maand opzegbaar:Wie een abonnement afsluit met mobieltje , kan daar zo twee12 maanden aan vastzitten. Een Sim Only contract isper maand opzegbaar.
 3. Flexibel abonnement: Bij het afsluiten van een Sim Onlycontract heb je gegokt hoeveel je per maand belt en smst. de facto weet je het niet zo goed. Dat geeft helemaalniet. Zat je er compleet naast? Dan kun je het Sim Only abonnement iederemaand omlaag of omhoog bijstellen.
 4. Kies je favoriete smartphone : Wie een Sim Only abonnement afsluit,regelt zelf zijn telefoon. En het leuke is, je kunt kiezen uitiedere telefoon die je in de winkel maar kunt vinden(weliswaar simlockvrij). Je hoeft niet te kiezen uit een beperkt aantal mobieltjes,maar je mag uit honderden telefoons je favoriet kiezen.
 5. Je oude toestel magblijven: wellicht doet je oudetelefoon het nog prima. Dan hoef je bij je nieuwe Sim Only abonnementvolledig geen smartphone aan teschaffen. Je oude smartphone hoeft geen stof te vangen enweggooien hoeft tevens niet. zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Om te bepalen welk Sim Only abonnement voor jou het slimste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen aantal maanden. Dat is waarschijnlijk sufficient om een inzicht te krijgen in je verbruik.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

  Hoe kun je het slimste Sim Only aanbiedersvergelijken?

  Het naast elkaar leggen van van contract zonder smartphone kunnen per periode anders zijn kan door allereerst de minimale collectie belminuten te bepalen. Wie kiest voor een te nihil Sim Only abonnement kunnen per dag veranderen loopt het gevaar buiten de bundel te bellen. De provider verwacht dan een bijbetaling. Bekijk oude telefoonrekeningen om achter het gemiddelde gebruik te komen.

  Bellen en smsen tezamen

  Bedenk voor het vinden het aantalinteressante testuren sms’jes. Dat aantal kan gelijk zijn aan het aantal belminuten.Denk van tevoren goed na of veel sms’jes wel echt nodig zijn. Tegenwoordig zijn er welbeschouwd diensten om te chatten als iMessage en WhatsApp. Via deze diensten kunnengebruikers tekstberichten sturen, zonder dat dit ten koste gaat van hunbelbundel. Kijk met name naar devaste lasten: soms kan een grotere of juist kleinere bundelgoedkoper zijn.

  Wat is het geschatte dataverbruik?

  Wie af en toe het laatste nieuwsleest, WhatsAppt en heel af en toe series op Netflixkijkt, zal genoeg hebben aan zo’n 500 MB. Wie juist veel video’s bekijkt, kanbeter kiezen voor een contract van 1000 MB of meer. In de praktijkhebben veel klants vanproviders een tekrappe bundel, waardoor ze moeten bijbetalen. Het gebruik vanWiFi is tevens een oplossing.

  Verschil tussen 3G en 4G netwerk

  sommigeproviders biedentevens de keus tussen 3G en4G aan. 3G is simpel genoeg om tekunnen Twitteren, Facebooken en WhatsAppen, maar te traag voor het bekijken vanvideo’s. 4G heeft in de auto of in de trein een snelheid van 12,5megabyte per seconde. Wie stilstaat of loopt, kan een snelheid van 125 megabyteper seconde gebruiken.

  Vergelijk tot slot voor de duur van het contract zonder mobieltje. gewoonlijk geldt: ‘Hoe langer het telecomabonnement, hoe lager de prijs.’ Bekijk voor het afsluiten eerst de ervaringen van voorgaandeconsumenten. Klantenhebben de mogelijkheid een maandcontract af tesluiten om de telecom bedrijven uit te proberen. Bevalt deprovider niet, dan is debeller na een maand vrij om te gaan. Bevalt deaanbieder al enkele maanden? Dan kan een jaarcontract een beterebeslissing zijn. Het is interessanttevens de eenmalige installatiekosten te bekijken.

  Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

  De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

  Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

  Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaakook nieuwe actie)tarieven.

  Stap je over vanaanbieder, dan wil jezeker wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, endientengevolge kun je bij alleproviders zonder extrakosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerimmers naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

  Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

  Er bestaan verscheidene formatenSIM-kaarten. De 1ste mobieltjes haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel dedoorsneeSIM.

  De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobieltjes.

  Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

  Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de providers tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle driestandaardformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

  Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

  SIM-only abonnementen worden aangebodendoor diverseaanbieders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueletelecomproviders, ook welMVNO’s genoemd.

  Een netwerk providerheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. in de meestegevallen bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomprovider. onsland kent 4 netwerktelecomaanbieders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

  Een virtueletelecomprovider wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkprovider. MVNO’s richten zicherg veel op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inNederland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven