sim only met nummerbehoud

Vergelijk Sim Only Internet

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste contract vinden. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, meestal aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een contract zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Een Sim Onlycontract is een prima beslissing ophet moment dat je al een mobiele telefoon hebt en daarnog tevreden over bent. En een Sim Onlycontract kan stukken voordeliger uitvallen danaanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidige telecomprovider. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly contract uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ contract volledig bentnagekomen. Dat is goed nieuws.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige telecomaanbieder of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat afsluiten, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlyabonnement dat je hebt geselecteerd.

Suggesties eninformatie over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementkan betaalbaar zijn! Al zeker als je al in het bezit bent van eenperfecte telefoon. Voormensen die kunnen overstappen naar eennieuw contract zonder mobieletelefoon en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwetelefoon te halen is er dezogeheten “SimOnly”. Een abonnement is een telecomcontract waarbij je alleen een simkaartgebruikt en dus zelf een mobieletelefoonin huis moet hebben. Het voordeelhiervan is dat de vaste lasten die je per jaar betaaltredelijk minder veel wordendan bij een contract metmobiele telefoon . Zo is het bij een Sim Only heelregelmaat dat je een contract zondermobieltje ondertekent voor €10,- tot €20,- per maand, terwijl de meeste abonnementen met een mobieltje pasbeginnen bij €27. Je bespaart al gauw een hoop geld op de onkosten van je Sim Only abonnement. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van het mobieltje afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe telecomabonnement een grotere internetbundel te bestellen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de verzameling wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel telecom bedrijven bieden trouwens de kans om lopende je overeenkomst voor telefonie omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een contract zonder mobiele telefoon van 24 maanden afsluit.}

Welk toestel past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije telefoons. Kortgezegd: een mobieldie alle aanbieders accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobieltjes simlock vrij. Ergens nog een oudetoestel liggen? De oudetelecomaanbieder kan detelefoon vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de smartphone tevens simlock vrijkunnen maken.

Wat voor telefooncontract sluit jij af?

Veel mobieltje gebruikerskomen vaak voor een dilemma te staanals ze hun telecomcontract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuze hangt overhet algemeen van meerdere factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden en dekostprijs voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost in de regel veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel mensenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken tevens op dat Sim Only continu populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope smartphoneabonnementenaangeboden om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de keus van deprovider. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar uiteindelijk kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoorafgaand je eenmogelijkheid maakt.

Contract met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met mobieltje erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een gratis mobieletelefoon krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen telkens zuiniger met hun smartphone om, dus is demogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuze voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverschillende providers metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagemaandkosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigetelecomprovider. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly abonnement uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ abonnement volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige telecomaanbieder of met departij waarbij je het Sim Onlycontract gaat aan gaan, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlyabonnement dat je hebt geselecteerd.

Hierna zal je Sim Only abonnement ingaan op het moment dat je ‘oude’contract stopt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste aanbieders kun je bovenstaandeook regelen door in te loggen op de pagina van je huidigetelecomaanbieder. Wel zogemakkelijk.

Overstappen naar een SimOnly abonnement bij je huidigeaanbieder levert zeker pluspuntenop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je tevens korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuweduur van het contract.

Besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je besparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je smartphone contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomaanbieder zal aleenvoudig enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefooncontract is afhankelijk van je aanbieder. Eenaantal providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone abonnement kantevens nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer op welk moment jeovereenkomst afloopt bij jeaanbieder en sluitonverwijld een goedkoper Sim Only abonnement af. De verlenging van jesmartphoneabonnement gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven