onbeperkt internet sim only

Vodafone Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij helpen u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u degoedkoopste abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere providers enslimme service.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
  2. U koopt een lossemobiel

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only abonnement afsluiten issimpel. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtsimpelthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een anderetelecomaanbieder, kan het zijn dat uwsmartphone niet simlock-vrij is. Controleer of uwtoestel simlock vrij is alvorens ueen Sim Only contractbestelt of gedurende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomaanbieder als u uwtelefoon simlock vrij wilt laten maken.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieletelefoon waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse mobiele telefoon aan te schaffen, dan is hetverstandig om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen abonnement neemt dat past bij je verbruik.

De meeste providers bieden Sim Only abonnementen aan waarbij deinhoud van de service(verzamelingdata, minuten en sms’jes per maand) het meest identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij aanstonds een nieuwe smartphone wordtgeleverd. Bijvoorbeeld Telfort en Simpel.

De pluspunten van Sim Only

Door gebruik te maken vaneen Sim Only abonnement, verlaag je de vaste lasten. Heel veel klanten betalenmeestal meer voor detelefoon bij hunabonnement, dan voor hunwerkelijke verbruik. Hoeveel erte geld besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije simpele mobieltje } benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de telecomprovider waarbij het mobieltje oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van het smartphone verwijderen. In de praktijk betekent dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk telecomabonnement voor jou het slimste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen paar maanden. Dat is denken wij genoeg om een een idee te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een abonnement zonder smartphone van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik te veel dataverkeer gebruik?

over het algemeenkan een providerstwee maatregelen nemen: of het terugschroeven van de snelheden, of dekoper laten bijbetalen. Hoe de maatregelgehanteerd wordt, verschilt per aanbieders. Dat staat in de polisvoorwaarden van het abonnement.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want tevens bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met meestaltevens nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jeallicht wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enbijgevolg kun je bij alleaanbieders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

Er bestaan diverse formatenSIM-kaarten. De 1ste smartphones haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel dealgemeneSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder anderekaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de providers tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle driegangbareformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een smartphone plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je mobieltjekosten. Bij je huidige aanbiederzul je tevens nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je smartphone abonnement.Het verlengen van je mobiele telefoonabonnement bij je huidigeaanbieder houdt in nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde provider je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefoonabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven