sim only zonder internet

Wat Is Het Goedkoopste Sim Only Abonnement

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleenvoudig helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistekeuze. Bij Beleenvoudig vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als T-Mobile en Simpel.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Wat is Sim Only?

Telefoons die in combinatie met een abonnementzijn gekocht, zijn meestal nietsimlockvrij. Deze kun je simlockvrij laten maken om per slot vanrekening gebruik te kunnen maken van een simkaart van een anderetelecomaanbieder; dit kun je doen viajouw huidige provider of bijeen telecomwinkeltje in jouw woonplaats.

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het contract dat opde zonder kosten simkaartstaat. Er zijn simkaarten in drie verscheidenesoorten: je hebt eenalgemenesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is destandaardsimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire smartphones die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieletelefoons hebben over het algemeen een micro simkaart nodig. Deeenvoudigesimkaart wordt steeds minder gebruikt in mobieletelefoons.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je te allen tijde dejuiste simkaart hebt voor jouw mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als detelecomprovider van jouwkeuzemogelijkheid geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij je bestelling deoptie voor een bepaald soortsimkaart.telefoon zonder simlock|simlock vrije algemene smartphone } benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de telecomprovider waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de mobiele telefoon weghalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel data je hebt gebruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe contract zonder mobiele telefoon een grotere MB bundel te kopen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de verzameling wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel Sim Only providers bieden trouwens de kans om gedurende je overeenkomst voor telefonie omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens Sim Only aanbieders die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een abonnement zonder mobiele telefoon van 24 maanden afsluit.}

Welk apparaat past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije telefoons. Kortgezegd: een mobieldie alle aanbieders accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobieltjes simlock vrij. Ergens nog een oudesmartphone liggen? De oudetelecomaanbieder kan detoestel vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de smartphone tevens simlock vrijkunnen maken.

Wat voor smartphoneabonnement sluit jij af?

Veel smartphone gebruikerskomen in de regel voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt overhet algemeen van meer dan een factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en deprijs voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel mensenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only continu populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helebetaalbare telefoonabonnementengedekt om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft zekerveel invloed op de keuze van detelecomprovider. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar uiteindelijk kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoordat je eenkeuzemogelijkheid maakt.

Abonnement met een mobieltje

Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenover het algemeen voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een voorniks mobieltje krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen steeds zuiniger met hun smartphone om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jemogelijkheid voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keus maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenonnodige kosten te geld besparen, zodat we zonderzorgen met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je contractop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (decollectiedata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenper maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 12 maanden. Sinds kort kun je tevens hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in 1 maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je uiteindelijk een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen losse telefoon kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in éénmaal moet betalen.

Overstappen naar een nieuweprovider

Al je een Sim Onlycontract afsluit bij eenprovider waarbij je nog geenconsument bent dan kun je bij de meeste providers gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het goedkoopste Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly aanbieder regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomaanbieder over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlytelecomaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobiele telefoon nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverkrijgen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop debekomen simkart in je simlock vrije mobieletelefoon en je kunt acuut gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven