telfort sim only

Zelf Abonnement Samenstellen Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u demeest goedkope abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debeste providers enuitstekende service.

Wat is Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement krijg je alleen een simkaart; de mobieltjemoet je dus zelf aanschaffen. Je simkaart heeft een eigen mobiel telefoonnummeren daaraan zijn je abonnementsgegevens gekoppeld.

Houd er wel rekening mee dat je eensimlockvrije telefoon nodig hebt als je kiest voor een Sim Only abonnement. Alstelefoons los verkocht worden, zijn dit in de meeste gevallensimlockvrije telefoons.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart koopt,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een smartphone te betalen, wat je gelijk zietin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% voordeliger zijn dan een abonnementmet smartphone. Een contract vergelijken met Sim Only loont dan tevens zeker.Het grote voordeel van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat aanbieders geen dure telefoons hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je permaand moet betalen voor het SimOnly abonnement.

De vijfpre’s van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementis aanzienlijk goedkoper dan een soortgelijk contractmet telefoon. Bij een contract met een nieuwesmartphone ontvang je vaak kortingen op de nieuwe telefoon, en maar weinig korting ophet abonnement. Bovendien moet de provider het apparaattevens terugverdienen. Je kunt daarom meestal kiezen uit een eenmalige bijdrage of een maandelijkse smartphone bijdrage,hierdoor valt het abonnement altijd duurderuit. Omdat er bij een Sim Only contractgeen nieuw toestel zit, krijg je van de telecomaanbiedereen extra korting op de maandelijkse kosten, hierdoor zijn de maandlastenaanzienlijk lager. De korting loopt soms op tot de helft van het normale tariefbij hetzelfde abonnement in combinatie met een mobiele telefoon. Je huidige toestelmoet wel simlockvrij zijn. Simlockvrij houdt in dat je smartphone simkaarten van alle providers accepteert.

 1. Lage abonnementskosten: Sim Only abonnementen van goedkope providers kunnentot 80% voordeliger uitvallen dan eensmartphoneabonnement met smartphone. Dat scheelt nogal.
 2. Per maand opzegbaar:Wie een contract afsluit met mobiele telefoon , kan daar zo 212 maanden aan vastzitten. Een Sim Only contract isper maand opzegbaar.
 3. Flexibel abonnement: Bij het afsluiten van een Sim Onlyabonnement heb je gegokt hoeveel je elkemaand belt en smst. in feite weet je het niet zo goed. Dat geeft volledigniet. Zat je er compleet naast? Dan kun je het Sim Only contract iederemaand omlaag of omhoog bijstellen.
 4. Kies je favoriete mobieltje : Wie een Sim Only abonnement afsluit,regelt zelf zijn telefoon. En het leuke is, je kunt kiezen uitiedere smartphone die je in de winkel maar kunt vinden(weliswaar simlockvrij). Je hoeft niet te kiezen uit een beperkt aantal mobieltjes,maar je mag uit honderden smartphones je favoriet kiezen.
 5. Je oude toestel magblijven: soms doet je oudesmartphone het nog prima. Dan hoef je bij je nieuwe Sim Only contractvolledig geen smartphone aan teschaffen. Je oude smartphone hoeft geen stof te vangen enweggooien hoeft tevens niet. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de aanbieder waarbij het mobieltje oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet kopen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Welk Sim Only abonnement het voordeligste bij jou past hangt af van verscheidene eigenschappen. Zo is het belangrijk om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je smartphone? Vind je het van invloed dat je razend simpel internet hebt? Of maak je in principe alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type telefonie abonnement dat je benodigd en de jaarlijkse abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook aanbieders die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een abonnement zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

  Wat gebeurt er als ik buiten de bundel bel?

  sommigemobiele telefonie bedrijven biedenbellen, sms’en en internetten als bundel aan. Wie buiten de bundel belt, sms’tof internet, moet in de regel bijbetalen.Extra gegevens over tarieven, is in de regel te vinden op de website van detelecom bedrijven.

  Wat voor smartphoneabonnement sluit jij af?

  Veel mobiele telefoon gebruikerskomen vaak voor een dilemma te staanals ze hun telecomcontract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keus hangt in de regel van meer dan 1 factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden en dekostprijs voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost over het algemeen veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

  Sim Only abonnement

  Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel mensenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementenaangeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft zekerveel invloed op de optie van deprovider. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar welbeschouwd kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftalvorens je eenoptie maakt.

  Contract met een mobiele telefoon

  Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een gratis mobieltje krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen continu zuiniger met hun mobieletelefoon om, dus is dekeus voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende smartphoneabonnement.

  Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

  Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met in de regelook nieuwe lage tarieven.

  Stap je over vantelecomprovider, dan wil jeallicht wel je bestaande mobielenummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enbijgevolg kun je bij alleaanbieders kosteloos gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummeruiteindelijk naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

  Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn smartphone ?

  Er bestaan verschillende formatenSIM-kaarten. De 1ste mobieltjes haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel degewoneSIM.

  De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere smartphones.

  Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

  Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere smartphones, terwijl nieuwemodellen veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder anderekaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle driesimpeleformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

  Hoe kan een Sim Only internet contract verlengd worden?

  Bij het verlengen van je telefooncontract kun je kiezen om je Sim Only contract met 1 kalenderjaar of met twee jaar te verlengen. Niet alle providers bieden je zelfs de optie aan om maandelijks te verlengen. De keuzemogelijkheid tussen deze drie mogelijkheden is persoonsgebonden. Het hangt allemaal af van de persoonlijke situatie en de persoonlijke wensen. In de regel geldt dat wanneer je een Sim Only abonnement voor langere tijd aangaat je interessanter uit bent dan wanneer je kiest voor verlenging van 1 jaar of maandelijks. Het grote voordeel bij het verlengen met 1 12 maanden is dat je over 12 maand kunt kijken of het telefooncontract nog past bij je wensen en mocht je apparaat niet meer naar behoren werken dan kun je het abonnement ook verlengen met een nieuw mobiele telefoon.

Scroll naar boven